کاربران اینترنت ایران ۴۵ میلیون نفر

شادی فاضلی |


کاربر

تعداد کل کاربران اینترنت در ایران، در سال ۱۳۹۱ به ۴۵ میلیون و پنج هزار و ۶۴۴ نفر رسید.مرکز توسعه ملی اینترنت(متما) ضریب نفوذ اینترنت ایران در سال ۱۳۹۱ را نزدیک به ۶۰ درصد اعلام کرد و این در حالی است که تعداد کاربران اینترنت در سال ۱۳۹۰، حدود ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و ضریب نفوذ اینترنت نیز ۴۳ درصد بود.بر اساس این گزارش، بیشترین اتصال به شبکه اینترنت در ایران از طریق تلفن همراه انجام می شود و تعداد کاربران شبکه GPRS در کشورمان بالغ بر ۲۷ میلیون و ۵۸۰ هزار نفر است که به این ترتیب ۳۶ درصد کاربران اینترنت در ایران از طریق شبکه GPRS (اینترنت روی موبایل) به اینترنت وصل می شوند.به گزارش متما، حدود هفت میلیون نفر در ایران از طریق شماره گیری تلفنی(Dialup )، سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از طریق اینترنت پر سرعت(ADSL) و ۸۶۷ هزار نفر با استفاده از شبکه وایمکس و حدود شش میلیون نفر نیز از طریق فیبر نوری به اینترنت وصل می شوند.