نصب نرم افزار جدید برای شناسایی تقلب و اختلاس در شبکه بانکی!

مدیریت سایت |


r

شناسایی هرگونه تقلب و اختلاس در شبکه بانکی با نصب نرم افزار جدید نظارت در شبکه بانکی طی یک تا دو ماه آینده امکان پذیر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در گفت وگو با ایرنا، افزود: برای جلوگیری از هرگونه اختلاس در شبکه بانکی، نرم افزاری برای مدیران ارشد بانک ها طراحی شده تا از طریق آن امکان گروه بندی مشتریان خاص و تغییرات حساب آنها فراهم شود.

محمدجلیلی ادامه داد: مدیران بانک ها با بهره گیری از این نرم افزار می توانند تغییرات حساب مشتریان را به بخش بازرسی و نظارت اطلاع داده و نظارت به صورت خودکار انجام می شود.
جلیلی با بیان آنکه، این نرم افزار، اختلاس و تقلب را به مدیران ارشد گزارش می دهد، گفت: بهره گیری از نرم افزار نظارت ظرف یک تا دو ماه آینده عملیاتی و در بانک ها نصب می شود. مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران، توسعه فعالیت های این شرکت را از برنامه های سال جاری اعلام کرد و گفت: ۲۳ بانک عضو این شرکت هستند و تا پایان سال جاری نیز تعدادی از موسسات مالی و اعتباری و همچنین لیزینگ ها به آنها اضافه خواهند شد.

وی ادامه داد: براساس برنامه ها قرار است در سال جاری بیمه ها نیز به عضویت این شرکت درآیند تا اهلیت اعتباری بیمه گذاران نیز بررسی شود.
یادآور می شود: شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران به عنوان یکی از ۷ نهاد مالی جدید با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت کلیه بانک های کشور و برخی از شرکت های بزرگ بیمه و لیزینگ در آبان ماه ۱۳۸۵ به صورت سهامی خاص تاسیس شده است.

 

هدف اصلی شرکت به عنوان شرکت سنجش اعتبار (Credit Bureau)، بهبود مدیریت ریسک سیستم اعتباری کشور از طریق ارائه خدمات رتبه بندی و اعتبارسنجی به آنها می باشد. استفاده از خدمات شرکت موجب خواهد شد تا شرکت های اعتبار دهنده از وضعیت کنونی و سابقه اعتباری مشتریان خود مطلع شده و آنها را قادر می سازد تا تصمیمات اعتباری خود را به صورت علمی، با ریسک کمتر و در زمان سریع تری اتخاذ نمایند.