سایت قوانین کشور راه‌اندازی شد

مدیریت سایت |


se

رئیس جمهور صبح امروز رسما سایت قوانین و مقررات کشور را افتتاح کرد.
دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز با حضور در معاونت حقوقی ریاست جمهوری رسما سایت قوانین و مقررات کشور http://dotic.ir را افتتاح کرد.
در این سایت ۱۱ هزار عنوان قانون، ۴۹ هزار عنوان مقرره و ۳۰ هزار نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور و آرای وحدت رویه دیوان عالی و دیوان عدالت اداری روی این پایگاه بارگذاری شده است.
به گزارش مهر قوانینی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد تدوین و تنقیح قرار گرفته مربوط به سالهای ۱۲۸۵ تا ۱۳۹۰ است که شامل تمامی قوانین و مقررات کشور همراه با مصوبات هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی محیط زیست، شورای عالی بیمه و… می شود.
همچنین امکان رویت قوانین و مقررات ارجاعی در متن، دسترسی تفکیکی به انواع مقررات، دسترسی به عنوان و متن قوانین و مقررات مصوب تمامی مراجع تصویب با امکان مشاهده فرایند تصویب قوانین و مشروح مذاکرات و نظریات مربوطه به تفکیک مراجع تصویب، تفکیک قوانین و مقررات معتبر از قوانین و مقررات غیرمعتبر، تفکیک قوانین اصلی و فرعی، جستجوی قوانین و مقررات بر اساس دستگاه مجری، رویت و دسترسی مستقیم به تفسیر، آرا و نظرات مربوط به هر قانون و اجزای آن، تعیین و ارائه وضعیت یک قانون یا مقرره از حیث اعتبار ، اصلاح، لغو ، موقت یا آزمایشی بودن، ارائه تاریخ تصویب، ابلاغ، انتشار و اجرای هر قانون یا مقرره، سطح بندی قوانین به ولایی، حکومتی، اساسی و عادی، انتشار الکترونیکی قوانین و مقررات جدید التصویب و تهیه مجموعه های قانونی براساس موضوع و دستگاه مجری، ۱۲- امکان تصویربرداری از متون قوانین و مقررات مورد نظر، دسترسی متن معتبر هر قانون یا مقرره در مقطع زمانی مورد نظر کاربر، مستند سازی متن قوانین و مقررات از طریق ارائه تصویر سند انتشار حسب مورد، درختواره و جستجوی کلید واژه ها براساس کلمات مترادف، کلمات مفهومی از مهمترین قابلیتهای این سایت است.