رشد چشمگیر کاربران اینترنت کشور

مدیریت سایت |


n00021966-b

ایتنا- سرپرست مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت:آمار کاربران اینترنت به مرز %۴۰ نزدیک شده است، این آمار با جزئیات کامل بزودی در سایت www.iriu.ir قابل دسترسی خواهد بود.

سرپرست مرکز (متما) مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت از رشد چشمگیر کاربران اینترنت کشور خبر داد.

به گزارش ایتنا به نقل از ایسنا، محمدرضا توکلی اظهار کرد: با تکمیل دریافت اطلاعات کاربران اینترنت کشور به نظر می‌رسد رشد چشمگیری در تعداد کاربران اینترنت کل کشور به وجود آمده است.

او ادامه داد: آمار کاربران اینترنت به مرز %۴۰ نزدیک شده است، این آمار با جزئیات کامل بزودی در سایت www.iriu.ir قابل دسترسی خواهد بود.

این سایت نسخه آزمایشی سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور است که اکنون در حال به‌روزرسانی آمار و اطلاعات بوده و به مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) وابسته بوده و از زیرمجموعه‌های سازمان فناوری اطلاعات کشور است.