راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تا ۴ ماه دیگر

مدیریت سایت |


n00021395-b

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تا قبل از شهریور ماه خبر داد.
رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سؤالی درباره زمان راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: زیر ساخت‌های شبکه ملی اطلاعات تقریبا به‌طور کامل تکمیل شده است و همه چیز برای آغاز کار آن مهیاست.
وی افزود: امیدواریم تا قبل از شهریور ماه شاهد راه‌اندازی کامل این شبکه اطلاعاتی در داخل کشور باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤال دیگری درباره پرتاب ماهواره‌های ساخت داخل به فضا گفت: متولی اصلی پرتاب ماهواره به فضا سازمان فضایی کشور است و پرتاب ماهواره تنها دو هفته قبل از پرتاب آن نهایی می‌شود.
تقی‌پور تصریح کرد: ما امیدواریم امسال به قول‌های خود درباره پرتاب ماهواره از جمله ماهواره‌ای که در آینده نزدیک قرار است، پرتاب شود، عمل کنیم.