دستور وزیر ارتباطات به رییس بانک مرکزی برای محدودسازی Gmail و Yahoo

مدیریت سایت |


n00021678-b

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ - آی تی ایران – وزیر ارتباطات دیروز طی نامه‌ای به رییس بانک مرکزی از وی خواسته است که کلیه بانکهای کشور اجازه ثبت ایمیل سرویسهای ایمیل موجود را برای صورتحساب مشتریان را ندهند. 

تقی پور در این نامه که اصل آن در روی سایت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت منتشر شده است، خواستار ممنوعیت قبول ایمیل هایی عمومی و خارجی هنگام افتتاح حساب و نیز ارسال نکردن صورت‌حساب‌های بانکی مشتریان به این ایمیل ها، شده و پیشنهاد داده است وسیله‌ای مهیا شود که مشتریان بانک‌‌ها در صورت نداشتن ایمیل داخلی بتوانند در همان بانک، پای اینترنت برای خود ایمیل داخلی بسازند.

تقی پور در حالی این دستور را به بانک مرکزی صادر کرده که نه از سلسله مراتب قانونی حق دستور به بانک مرکزی برخوردار است و نه از این حق قانونی برخوردار است که مشتریان بانک ها را به استفاده از یک سرویس ایمیل خاص وادار کند. 

به نظر می‌رسداین دستور بیشتر برای کمک به توسعه ایمیل ملی صادر شده که از زمان معرفی با استقبال چندانی روبه رو نشده است. 

در نامه وزیر ارتباطات آمده است: مطابق اسناد و قوانین موجود حفظ امنیت اطلاعات کاربران در حوزه فناوری اطلاعات از جمله اهداف قانون برنامه پنجم توسعه کشور ماده ۴۶ است و ایمیل های عمومی نظیر yahoo , Gmail و… یکی از ابزارهای خروج اطلاعات کاربران از کشور محسوب می شود،