تشکیل کارگروه ویژه برای ساماندهی استفاده از آنتی‌ویروس‌های خارجی

مدیریت سایت |


n00022123-b

ایتنا – مقرر شد این کارگروه جدید وظیفه ارزیابی و اعتبارسنجی ضدبدافزارها به منظور استفاده و بهره‌گیری صحیح از آنتی‌ویروس‌ها را بررسی و پیگیری نماید.

به منظور هماهنگی در زمینه ساماندهی ورود و بکارگیری آنتی‌ویروس‌های خارجی، کارگروه ویژه‌ای تشکیل شد.

به گزارش ایتنا پیرو اعلام قبلی کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران مبنی بر برگزاری نشست هم‌اندیشی در زمینه ضدبدافزارهای خارجی، بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، این جلسه با حضور اعضای کمیسیون و نیز دست‌اندرکاران و فعالان این عرصه برگزار گردید و در نهایت برای پیگیری امور، مقرر شد کارگروه ویژه‌ای شامل نماینگان و صاحبنظران تشکیل گردد.

با توجه به اهمیت مولفه امنیت در رشد پایدار فناوری اطلاعات و نیز نقش آنتی‌ویروس‌ها در ایجاد امنیت، با حضور نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات ایران مقرر شد این کارگروه جدید وظیفه ارزیابی و اعتبارسنجی ضدبدافزارها به منظور استفاده و بهره‌گیری صحیح از آنتی‌ویروس‌ها را بررسی و پیگیری نماید.

مطابق گزارش ایتنا، اعضای این کارگروه به شرح ذیل می‌باشند:
نماینده سازمان فناوری اطلاعات ایران، رییس کمیسون افتا(خانم آریا)، و نیز شرکت‌های  آتنا(خانم بحری)،آواژنگ(کریمی)، تجارت الکترونیک ایرانیان(بقایی)، تجارت امن(عابدینی‌فر)، ایمن رایانه پندار(پرسه)، بدر الکتریک(تجلایی)، دبیر کمیسیون افتا(صالحی).