برترین شرکت‌های مخابراتی ایران

مدیریت سایت |


images (4)

در رده‌بندی صد شرکت برتر ایران از نظر شاخص فروش سه شرکت مخابرات ایران، ارتباطات سیار ایران و خدمات ارتباطی ایرانسل به ترتیب رده‌های ششم، یازدهم و بیست وسوم را به دست آوردند.
فروش شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۹ به ۶۴ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال رسید. فروش ارتباطات سیار و ایرانسل به ترتیب بالغ بر ۴۱ هزار و ۶۶ میلیارد ریال و ۲۷ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال شد.
هم‌چنین در میان صد شرکت برتر ایران، شرکت مخابرات ایران دارای بیش‌ترین میزان سودآوری اعلام شد. شرکت ارتباطات سیار نیز در این زمینه رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
شرکت مخابرات ایران و ارتباطات سیار به ترتیب رده‌های اول و دوم را بین شرکت‌های ایران از نظر شاخص ارزش بازار به‌دست آوردند. از نظر شاخص اشتغال‌زایی نیز شرکت مخابرات ایران رده چهارم را به خود اختصاص داد.