اصفهان پیشتاز اجرای شبکه ملی اطلاعات

شادی فاضلی |


IMAGE634782116943769968-(1)

استان اصفهان در جداسازی و ارتقای شبکه های اینترانت (شبکه ملی اطلاعات) و اینترنت در بین استانهای کشور پیشتاز است.
مدیر فناوری اطلاعات شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: جداسازی شبکه اینترانت از اینترنت در اصفهان بعنوان اولین استان در کشور در دو سال گذشته انجام و منجر به ارتقای کیفیت این سرویسها شده است.
محمد هیبتیان افزود: جداسازی اینترنت از اینترانت هنوز در تعدادی از استانها انجام نشده هرچند مقرر است تا پایان شهریور امسال این کار در سراسر کشور صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه گروه های مختلفی از انواع ترافیک بر روی شبکه های اینترانت و اینترنت وجود دارد، گفت: شبکه اینترانت که همان شبکه ملی اطلاعات است فقط در شاهراه های ارتباطی داخل کشور استفاده می شود و تمام سرویسهای داخلی مانند پلیس + ۱۰، دفاتر خدمات ارتباطی، شبکه دولت و شبکه مدارس هوشمند بر روی آن قرار دارد.
مدیر فناوری اطلاعات شرکت مخابرات استان اصفهان تصریح کرد: این در حالی است که اینترنت به شاهراه های ارتباطی خارج از کشور وارد می شود و یک شبکه و بستر جهانی است.
وی با اشاره به اینکه پیش از این تمام ترافیک انواع سرویسهای یاد شده فقط بر روی یک لینک قرار داشت، خاطرنشان کرد: در آن حالت امکان تفکیک شبکه ها و ارتقای کیفیت آنها وجود نداشت.
هیبتیان یکی از دستاوردهای جداسازی اینترانت از اینترنت را امکان افزایش واگذاری پورتهای اینترنت پرسرعت ADSL دانست و افزود: شرکت مخابرات اصفهان تا کنون ۱۲۰ هزار پورت ADSL در استان واگذار کرده که امکان افزایش آن تا ۲۰۰ هزار پورت وجود دارد.
به گزارش ایرنا، وی یکی دیگر از دستاوردهای تفکیک شبکه اینترانت از اینترنت را کنترل و مدیریت بهتر بر روی این دو خروجی مختلف استان برشمرد و گفت: استان اصفهان دارای بیش از یک گیگابیت بر ثانیه پهنای باند اینترانت و ۷/۱ ( یک و هفت دهم) گیگابیت بر ثانیه پهنای باند اینترنت است.
مدیر فناوری اطلاعات شرکت مخابرات استان اصفهان اظهار داشت: پهنای باند استان درحد نیاز تامین شده هرچند متناسب با شرایط بازار و تقاضای کاربران و اپراتورها باید ارتقا یابد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تیرماه امسال اعلام کرد که مرحله اول شبکه ملی اطلاعات شهریورماه امسال عملیاتی خواهد شد که در این مرحله، جداسازی و تفکیک اینترنت از اینترانت در ۳۱ استان به صورت همزمان اجرایی می‌شود.